Общи условия

 

  1. Общи разпоредби

1.1.Тези общи условия (наричани по-долу „Общи условия“) уреждат правата и задълженията, свързани с онлайн продажбата на стоки в онлайн магазина www.melingerie.com и са неразделна част от договора за продажба, който се сключва между продавача (оператора на онлайн магазина) и купувача. По силата на сключването на договора за продажба, купувачът декларира, че е бил запознат със съдържанието на Общите условия и се съгласява с всички предвидени в тях разпоредби.

1.2. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2023 г.

  1. Процедура при сключване на договор за продажба

2.1. Предложението за сключване на договор се извършва в момента, в който предлаганите стоки са поставени в онлайн магазина от продавача, договорът за продажба се сключва в момента, в който се направи поръчка от купувача. Правейки поръчката, купувачът дава съгласието си с тези Общи условия.

2.2. Стоките в онлайн магазина са надлежно маркирани с име и се показват заедно с описание, което съдържа информация относно използваните за изработка материали, размери, както и за други качества на стоките. В случай че стоките са произведени в различни размери и цветове, купувачът може да избере размер и цвят преди да постави артикулите в „кошницата“.

2.3. Всеки продукт е представен и със своята схема с размери. Когато направите избор за конкретен продукт, натиснете бутон „Добави в количката”. Посредством това действие Вие давате съгласие с характеристиките и параметрите на продукта. Това не означава, че го купувате. Впоследствие Вие можете да промените количествата или да го премахнете от количката. Извършете същото действие и за останалите продукти, които желаете да закупите.

2.4. След изпращане на обвързващата поръчка, на купувача се прозвънява за потвърждение по телефона, който е предоставен в поръчката; потвърждението включва номера на поръчката, обобщение на данните от сключения договор за продажба и др.

2.5. Продавачът може да се свърже с купувача във връзка с поръчката, използвайки телефонния номер, посочен от купувача при извършване на поръчката /по въпроси, свързани с изпълнението на договора за продажба/.

2.6. Купувачът има право да прекрати договора за продажба без неустойки до момента, в който поръчаните стоки не бъдат изпратени. И все пак купувачът трябва да информира продавача за такова прекратяване, като се свърже с него на  телефоните, посочени в сайта. 

2.7. Всякакви промени в поръчката или коригиране на грешки могат да бъдат направени до момента на изпращане на поръчаните стоки. 

  1. Покупна цена

3.1. Всички цени на продуктите са в български лева с включено ДДС . Всички продукти, поръчани през сайта, ще бъдат доставени съгласно условията.

  1. Условия за плащане

4.1. Плащането на покупната цена се извършва в български лев.

6.Условия за доставка

6.1. Стоките се доставят от купувача само на територията на Р. България.

6.2. Продавачът се задължава да достави стоките на купувача заедно с всички компоненти и аксесоари, съгласно договора за продажба. Извършвайки поръчка, купувачът може да избере от следните методи за доставка на стоки:

  • доставка от куриер до адрес, посочен в поръчката;
  • доставка до офис на куриер, посочен в поръчката.

6.3. Всички продукти на „Ми Лингери“ се доставят на посочения от Вас адрес/офис от куриер и за Ваша сметка. Цената на доставката се начислява върху цената на поръчката. За доставката куриерската фирма, с която „Ми Лингери“ работи, е ЕКОНТ. Срокът за доставяне на поръчката е до 5 работни дни от датата на поръчка.

6.4. Всички разходи за доставка, избрани от купувача в неговата поръчка, се поемат от същия. Разходите за доставка ще бъдат посочени от продавача. Разходите за транспорт на стоките, както и информация за методите на доставка са налични в раздел „Доставка, връщане и замяна“ в онлайн магазина.

  1. Отказ от договора за продажба и прекратяването му по взаимно съгласие

7.1. Продавачът има право да се откаже от договора, сключен в купувача, в случай че поръчаните стоки вече не се произвеждат или доставят, както и в случай на очевидна грешка в цената на стоките (т.е. изтекла промоция/ваучер/код за отстъпка).

7.2. Купувачът може да поиска да прекрати договора за продажба от момента, в който договорът е сключен, до момента, в който стоките са изпратени от продавача. Договорът за продажба се прекратява по силата на взаимно съгласие на договорните страни в момента, в който продавачът предостави на купувача своето съгласие за прекратяване на договора за продажба.

  1. Преглед

8.1. Когато получите Вашата поръчка, Вие имате право на преглед в рамките на доставката. В случай че артикулът не отговаря на очакванията, Вие имате право да го върнете в 14-дневен срок от получаването му съгласно Закон за защита на потребителите, независимо от причината. 

8.2. Продуктите на бранда попадат в категория „бельо“. Клиентът има право само да замени дадена стока, ако тя е в запазен търговски вид- не е повредена, носена , прана, запазени са опаковката и принадлежащите към нея аксесоари.

8.3. Имате право на отказ при преглед на пратката и преди заплащане. Всички такси доставки са за сметка на клиента.

  1. Гаранция и рекламация

При нормална експлоатация и спазване на препоръките за третиране продуктът има гаранция 2 години от получаването му съгласно ЗЗП. В случай на несъотвествие клиентът има право на рекламация, която доставчикът „Ми Лингери“ е длъжен да разгледа, като я заведе в Регистъра на рекламациите. Времето за разглеждане и отговор е 1 месец (30 календарни дни) от приемане на рекламацията. Ако рекламацията е неоснователна, Вие ще получите аргументирано становище от „Ми Лингери“. В случай, че рекламацията е основателна, Вие имате право на замяна съгласно ЗЗП или на отбив от цената, което подлежи на допълнително договаряне. Ако след първата замяна отново възникне проблем с артикула, то имате право да получите обратно заплатената сумата